Προηγούμενα Αποτελέσματα

Προηγούμενα Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 2016

Βραβεία 2016

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 2016:

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ (Προκριματικά) 2016:

Προκρίνονται: Α) Οι 14 πρώτοι σε σύνολο κορινών (με HDC)
B) 7 Αθλητές από τα Squad 1-9 (1οι ή/και 2οι Αθλητές ανά ημέρα όπως αναλύεται στην προκήρυξη). (Αθλητής που προκρόνεται και από το (Α) και από το (Β), θα προκριθεί από το (Α), ενώ τη θέση του στο/α Squad στο οποίο είχε αρχικά προκριθεί (1-9), θα λάβει ο αμέσως επόμενος αθλητής)
Γ) 3 Αθλητές από το Desperado

 

ΑΛΛΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (Best B/C Bowlers, Best Re-Entry, Best Game) 2016:

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΑΔΩΝ 2016:

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ SQUAD: