Επιτροπή Διοργάνωσης


Επιτροπή Διοργάνωσης

H επιτροπή διοργάνωσης για το Brunswick Dimitris Karetsos Tournament 2019, το οποίο θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη 14 – 22 Σεπτεμβρίου 2019,  αποτελείται από:

Ελένη Πουλιτσίδου, Πρόεδρος

Μιχάλης Μπούζας, Μέλος

Βασίλης Ακάσης, Μέλος

Γιάννης Δόσκορης, Μέλος

Ανθούλα Σταυροπούλου, Μέλος

Κατερίνα Λυκομήτρου, Μέλος