Φωτογραφίες απονομών DK 2017


Φωτογραφίες απονομών DK 2017

Οι φωτογραφίες από τις απονομές του DK 2017, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης στην διεύθυνση www.dimitriskaretsos.com

Ευχαριστούμε την κ. Ελβίνα Σολδάτου για την πολύτιμη βοήθεια της.