Άδεια Dimitris Karetsos Tournament 2017


Άδεια Dimitris Karetsos Tournament 2017

To Dimitris Karetsos Tournament 2017 έλαβε την άδεια-έγκριση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (ΕΓΟ) με την απόφαση της με ημερομηνία 14/06/2017 και αριθμό πρωτοκόλλου 3930.